MENI

16. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

25.3.2004.

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 15. сједнице Комисије;
  2. Информација Министарства вањске трговине и економских односа о мултилатералним и билатералним преговорима који су у току и о ефектима примјене билатералних уговора о слободној трговини са земљама југоисточне Европе који су на снази;
  3. Информација Министарства вањских послова о билатералним односима БиХ;
  4. Усвајање Закључака произашлих из дискусија поводом разматрања “Могућности производње млијека у Босни и Херцеговини и проблема у вези са потицајима и увозно-извозним режимом”;
  5. Информација Министарства сигурности о прилогу ТВ “BALLARO”;
  6. Извјештај о посјети Мониторинг тима Вијећа Европе Босни и Херцеговини и састанак са руководством Парламентарне скупштине БиХ и парламентарном делегацијом БиХ у Парламентарној скупштини Вијећа Европе;
  7. Извјештај о посјети др Младена Иванића, министра вањских послова БиХ Украјини – информација Министарства вањских послова,
  8. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.