MENI

26. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

29.12.2004

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 25. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o porezu na promet proizvoda i usluga – predlagač Vijeće ministara BiH;
  3. Prijedlog zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini – predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.