MENI

2. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

18.3.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika konstituirajuće sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1717/20 od 26. 8. 2020. i Dopuna izvještaja Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama broj: 17-07-4-34-7-7958/20 od 22. 2. 2021,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2224/20 od 17. 11. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-4-34-7-11334/20 od 5. 2. 2021,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-2243/20 od 19. 11. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11643/20 od 9. 2. 2021,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-2245/20 od 19. 11. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11584/20 od 11. 2. 2021,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-2353/20 od 8. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12606/20 od 9. 2. 2021,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-2692/20 od 24. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-13200/20 od 10. 2. 2021,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-2309/20 od 1. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-12414/20 od 12. 2. 2021,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-2244/20 od 19. 11. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11754/20 od 18. 2. 2021,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-465/20 (e-mail od 24. 12. 2020.) i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-13617/20 od 19. 2. 2021,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-2246/20 od 19. 11. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-11760/20 od 18. 2. 2021,
 3. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-8589/20 od 12. 2. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi J.R, broj: 05/2-50-17-1817/20 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-28-85,5/21od 13. 1. 2021);
 4. Tekuća pitanja.

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.