MENI

33. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

11.5.2005.

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 32. сједнице Комисије;
 2. Приједлог закона о конкуренцији – Вијеће министара БиХ;
 3. Нацрт правилника о међународним активностима Парламентарне скупштине БиХ – предлагач Секретаријат Парламентарне скупштине БиХ;
 4. Сагласност за ратификацију Споразума између Вијећа министара БиХ и Владе Републике Бугарске о укидању виза за носиоце дипломатских и службених пасоша – предлагач Предсједништво БиХ;
 5. Сагласност за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Словеније о узајамној помоћи по питањима царина – предлагач Предсједништво БиХ;
 6. Сагласност за ратификацију Споразума о унапређењу и заштити инвестиција између Босне и Херцеговине и Краљевине Данске – предлагач Предсједништво БиХ;
 7. Сагласност за ратификацију Шестог амандмана на Уговор о финансијској помоћи између Босне и Херцеговине и Сједињених Америчких Држава – предлагач Предсједништво БиХ;
 8. Сагласност за ратификацију Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о узајамном укидању виза – предлагач Предсједништво БиХ;
 9. Сагласност за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним прелазима – предлагач Предсједништво БиХ;
 10. Сагласност за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о пограничном промету и сарадњи – предлагач Предсједништво БиХ;
 11. Сагласност за ратификацију Анекса VI Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним пријелазима о зони заједничке локације на граничном пријелазу Изачић – Личко Петрово Село – предлагач Предсједништво БиХ;
 12. Сагласност за ратификацију Анекса V Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним пријелазима о зони заједничке локације на граничном пријелазу Велика Кладуша – Маљевац – предлагач Предсједништво БиХ;
 13. Сагласност за ратификацију Анекса IV Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним пријелазима о зони заједничке локације на граничном пријелазу Неум II – Затон Доли – предлагач Предсједништво БиХ;
 14. Сагласност за ратификацију Анекса II Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним пријелазима о зони заједничке локације на граничном пријелазу Дољани – Метковић – предлагач Предсједништво БиХ;
 15. Сагласност за ратификацију Анекса III Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о заједничким локацијама на граничним пријелазима о зони заједничке локације на граничном пријелазу Неум I – Клек – предлагач Предсједништво БиХ;
 16. Сагласност за ратификацију Европске конвенције о прању, трагању, привременом одузимању и одузимању прихода стеченог кривичним дјелом – предлагач Предсједништво БиХ;
 17.  Текућа питања. 

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.