MENI

69. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

25.3.2021 13:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 68. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje prijedloga informacije za Zajedničku komisiju za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH o aktima kojima se regulira rad Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  3. Razmatranje pitanja korištenja jezika nacionalnih manjina u BiH, potrebe saradnje sa Savjetom i Savezom nacionalnih manjina Republike Srpske i donošenja strategije za nacionalne manjine Bosne i Hercegovine;
  4. Tekuća pitanja.