MENI

2. sjednica Nezavisnog odbora

12.4.2021 17:15 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Državne agencije za istrage i zaštitu za 2020. godinu i Programa rada Državne agencije za istrage i zaštitu za 2021. godinu, broj: 16-03-50-482-2/21 od 25.1.2021. godine, a zaprimljeni u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 3.2.2021.godine, broj: 05/1-50-15-26-78/21, i razgovor sa rukovodstvom Državne agencije za istrage i zaštitu;
  3. Tekuća pitanja
    a)      Predstavka broj: 05/1-50-17-572/21 od 8.3.2021.;
    b)      Dopis Fonda PIO Republike Srpske, broj: 05/1-50-17-705/21 od 26.3.2021.;
    c)      Ostalo