MENI

40. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

28.9.2005

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 39. sjednice Komisije;
  2. Prijedlog zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini – predlagač Vijeće ministara BiH;
  3. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.