MENI

41. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

20.10.2005

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 40. sjednice Komisije;
  2. Informacija u vezi sa razgovorom obavljenim sa Predsjedavajućim Vijeća ministara, g. Adnanom Terzićem, vezano za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, Prijedlog zakona o duhanu te Prijedlog Zakona o akcizama na duhanske proizvode (predlagač delegat Tomislav Limov);
  3. Prijedlog Zakona o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine - predlagač Vijeće ministara BiH;
  4. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Saveta ministara Srbije i Crne Gore - predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Saglasnost za ratifikaciju Trgovinskog sporazuma Bosne i Hercegovine i Republike Bjelorusije - predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Bjelorusije o unapređenju i zaštiti investicija - predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Grčke - predlagač Predsjedništvo BiH;
  8. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Bugarske - predlagač Predsjedništvo BiH;
  9. Saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o recipročnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša - predlagač Predsjedništvo BiH;
  10. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.