MENI

42. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

31.10.2005.

Дневни ред:

  1. Сугласност за ратифицирање Споразума о гранту закладног фонда (Пројекат заштите квалитета воде) између Босне и Херцеговине и Међународне банке за обнову и развој - предлагатељ Предсједништво БиХ;
  2. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.