MENI

43. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

24.11.2005.

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 41. и 42. сједнице Комисије;
 2. Приједлог Закона о царинским прекршајима Босне и Херцеговине - предлагач Вијеће министара БиХ;
 3. Сагласност за ратификацију Нота споразума између Босне и Херцеговине и Републике Словеније о условима трајног преноса дијела контигента деташмана Републике Словеније у корист Босне и Херцеговине - предлагач Предсједништво БиХ;
 4. Сагласност за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Македоније о социјалном осигурању - предлагач Предсједништво БиХ;
 5. Сагласност за ратификацију Административног споразума за спровођење уговора између Босне и Херцеговине и Републике Македоније о социјалном осигурању - предлагач Предсједништво БиХ;
 6. Сагласност за ратификацију Споразума о преузимању улоге суоснивача за Институт за нестале особе Босне и Херцеговине између Вијећа министара БиХ и Међународне комисије за нестале особе - предлагач Предсједништво БиХ;
 7. Сагласност за ратификацију Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Краљевине Норвешке о реадмисији властитих држављана и држављана трећих земаља - предлагач Предсједништво БиХ;
 8. Сагласност за ратификацију Допунског кредитног Споразума између Европске заједнице, Босне и Херцеговине и Централне банке Босне и Херцеговине - предлагач Предсједништво БиХ;
 9. Сагласност за ратификацију Споразума о пружању зракопловних услуга између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Македоније - предлагач Предсједништво БиХ;
 10. Сагласност за ратификацију Конвенције о прању, трагању, привременом одузимању и одузимању прихода стеченог кривичним дјелом -предлагач Предсједништво БиХ;
 11. Текућа питања. 

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.