MENI

3. sjednicа Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

22.4.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-96/21 od 7. 1. 2021, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-8170-4/20 od 24. 2. 2021;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  а) žalba broj: 05/2-50-17-2005/20 od 14. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-9162/20 od 2. 3. 2021,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2108/20 od 27. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-10321/20 od 11. 3. 2021,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-2124/20 od 30. 10. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-10876/20 od 15. 3. 2021,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-2352/20 od 8. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-4-34-7-12713/20 od 3. 3. 2021,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-2359/20 od 9. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12590/20 od 2. 3. 2021,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-2396/20 od 11. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12791/20 od 26. 2. 2021,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-2423/20 od 17. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12760/20 od 8. 3. 2021,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-2424/20 od 17. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12961/20 od 4. 3. 2021,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-2490/20 od 24. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-13194/20 od 18. 3. 2021,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-2511/20 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-13552/20 od 25. 3. 2021,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-2512/20 od 25. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-13532/20 od 22. 3. 2021,
  l) žalba broj: 05/2-50-17-2527/20 od 30. 12. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-13542/20 od 8. 3. 2021,
  m) žalba broj: 05/2-50-17-655/21 (e-mail od 2. 3. 2021) i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2397/21 od 11. 3. 2021;
 4. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-11760/20 od 2. 4. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi E.A, broj: 05/2-50-17-2246/20 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-453-2,4/21 od 18. 3. 2021);
 5. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1931/21 od 1. 3. 2021, o postupanju po upitu građanina E.K, broj: 05/2-50-17-542/21;
 6. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-1903/21 od 18. 12. 2021, o postupanju po upitu građanina Č.V, broj: 05/2-50-17-464/21;
 7. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-2704/21 od 10. 3. 2021, o postupanju po upitu građanina B.N, broj: 05/2-50-17-619/21.
 8. Tekuća pitanja.
   

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.