MENI

48. sjednica Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda

13.4.2006

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 46. i 47. sjednice Komisije;
  2. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke – Nacionalni putevi: Banja Luka – Gradiška - predlagač Predsjedništvo BiH;
  3. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima – predlagač Predsjedništvo BiH;
  4. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu - Regionalni projekat željeznica između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – predlagač Predsjedništvo BiH;
  5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memoranduma o sporazumu između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o proširenju donirane pomoći Bosni i Hercegovini u 2001. godini – predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola 14. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji se odnose na dopunu sistema za kontrolu Konvencije – predlagač Predsjedništvo BiH;
  7. Tekuća pitanja.

 Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.