MENI

50. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

23.5.2006.

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 49. сједнице Комисије;
  2. Закључци са Јавне расправе: “Разматрање активности за подстицање привредног раста, повећање извоза, смањење трговинског дефицита и осигуравања додатних повољности за страна улагања у Босни и Херцеговини“ одржане 14. марта 2006. године;
  3. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зрачном промету између Босне и Херцеговине и Владе Републике Грчке - предлагач Предсједништво БиХ;
  4. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зрачном промету између Босне и Херцеговине и Сједињених Америчких Држава - предлагач Предсједништво БиХ;
  5. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Кабинета министара Украјине о међународном цестовном пријевозу – предлагач Предсједништво БиХ;
  6. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Македоније о међусобном извршавању судских одлука у кривичним стварима - предлагач Предсједништво БиХ;
  7. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Македоније о изручењу - предлагач Предсједништво БиХ;
  8. Давање сагласности за ратификацију Уговора о финансирању између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке – Финансирање пројекта Жељезнице II - предлагач Предсједништво БиХ;
  9. Давање сагласности за ратификацију Уговора о измјенама и допунама на Уговор о развојном кредиту – Пројекат техничке помоћи у области социјалног осигурања између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој - предлагач Предсједништво БиХ;
  10. Текућа питања.  

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.