MENI

53. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

26.7.2006.

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 52. сједнице Комисије;
 2. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о основама сигурности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини - предлагач делегат Халид Гењац;
 3. Приједлог документа о политици додјеле концесија – предлагач Комисија за концесије БиХ;
 4. Приједлог Закључака Комисије у вези са Извјештајем о активностима на Пројекту “Аутопут на Коридору Вц”;
 5. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Аустрије о финансијској сарадњи - предлагач Предсједништво БиХ;
 6. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Бугарске о поновном враћању властитих држављана и странаца чији је боравак илегалан и Протокола за имплементацију Споразума између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Бугарске о реадмисији властитих држављана и странаца чији је боравак илегалан - предлагач Предсједништво БиХ;
 7. Давање сагласности за ратификацију Уговора о гранту БА 00007 и Уговора о кредиту између Вијећа министара БиХ и Банке НИО и Банке FORTIS (Холандија) – предлагач Предсједништво БиХ;
 8. Давање сагласности за ратификацију Оквирног споразума између Босне и Херцеговине и Европске заједнице о општим начелима учествовања Босне и Херцеговине у програмима Заједнице – предлагач Предсједништво БиХ;
 9. Давање сагласности за ратификацију Одвојеног споразума о замјени дуга између Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) - предлагач Предсједништво БиХ;
 10. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Европске заједнице о одређеним аспектима зрачног промета - предлагач Предсједништво БиХ;
 11. Давање сагласности за ратификацију Уговора о финансирању Европског фонда за Босну и Херцеговину (“EFBH”) – Програм стамбеног кредитирања и Програм за кредитирање малих и средњих предузећа – између Вијећа министара БиХ и Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Франкфурт ам Маин - предлагач Предсједништво БиХ;
 12. Давање сагласности за ратификацију Кредитног споразума између Босне и Херцеговине коју представља Министарство финансија и трезора и Bank Austria Anstalt AG за Пројекат водоснабдијевања Опћине Груде - предлагач Предсједништво БиХ;
 13. Давање сагласности за ратификацију Уговора о зајму (Пројекат обнове електродистрибуције) између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој - предлагач Предсједништво БиХ;
 14. Давање сагласности за ратификацију Кредитног споразума – Пројекат модернизације болница између Вијећа министара БиХ, Владе Федерације Босне и Херцеговине, Владе Републике Српске и Експорт-импорт банке Кореје (Владина агенција за EDCF) - предлагач Предсједништво БиХ;
 15. Давање сагласности за ратификацију Споразума о кредиту између Босне и Херцеговине, коју заступа њено Министарство финансија и трезора, и Краљевине Шпаније, коју заступа Instituto de Credito Official, за кредитирање набавке нагибних возова Талго за Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине - предлагач Предсједништво БиХ;
 16. Извјештај о раду Комисије за вањску и трговинску политику Дома народа за период 01. 01. – 30. 06. 2006. године;
 17. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.