MENI

55. сједница Комисије за спољну и трговинску политику Дома народа

18.9.2006.

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 54. сједнице Комисије;
  2. Приједлог закона о електронском потпису – предлагач Вијеће министара БиХ;
  3. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Вијећа министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Италије о прихвату особа чији је боравак незаконит - предлагач Предсједништво БиХ;
  4. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој – Пројекат управљања зрачним прометом - предлагач Предсједништво БиХ;
  5. Давање сагласности за ратификацију Пројектног уговора (Пројекат управљања зрачним прометом) између Министарства комуникација и промета Босне и Херцеговине – Дирекција за цивилно зракопловство и Европске банке за обнову и развој – предлагач Предсједништво БиХ;
  6. Текућа питања. 

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.