MENI

70. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

23.4.2021 14:30 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 69. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Informacije Ureda Vijeća Evrope u BiH o dodijeljenim sredstvima granta udruženjima nacionalnih manjina tokom 2020. godine;
  3. Tekuća pitanja.