MENI

5. sjednica Nezavisnog odbora

14.7.2021 17:15 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja sa sastanka članova Nezavisnog odbora s rukovodstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Državnoj agenciji za istrage i zaštitu;
  4. Tekuća pitanja