MENI

24. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

18.1.2005 14:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Komisije za finansijsko administrativne poslove Doma naroda;
  2. Prijedlog Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2005.godinu – predlagač Predsjedništvo BiH;
  3. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2005.godinu – predlagadž Predsjedništvo BiH;
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju depozita u bankama BiH – predlagač Vijeće ministara BiH;
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Centaralnoj banci BiH – predlagač Predsjedništvo BiH;
  6. Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2003.godinu – podnosilac Predsjedništvo BiH;
  7. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.