MENI

28. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

12.9.2005 12:15

Dnevni red:

 1. Усвајање Записника са 27. сједнице Комисије за финансијске и административне послове Дома народа;
 2. Извјештај о извршењу Буџета Парламентарне скупштине БиХ за период јануар-јуни 2005.године;
 3. Разматрање Извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2004. годину (Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ), и то:
  • Министарства финансија и трезора БиХ,
  • Парламентарне скупштине БиХ,
  • Агенције за државну службу БиХ,
  • Агенције за рад и запошљавање БиХ,
  • Агенције за статистику БиХ,
  • Агенције за унапређење иностраних инвестиција у БиХ,
  • Центра за уклањање мина БиХ,
  • Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ,
  • Дирекције за европске интеграције БиХ,
  • Дирекције за имплементацију пројекта ЦИПС,
  • Државне агенције за истраге и заштиту БиХ,
  • Државне граничне службе БиХ;
 4. Извјештај о раду Комисије за финансијске и административне послове Дома народа за период од 01.01.2005. до 30.06.2005 године;
 5. Текућа питања.

 Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.