MENI

7. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

30.8.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 6. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-844/21 od 19. 4. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4057/21 od 13. 7. 2021,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-923/21 od 28. 4. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4575/21 od 14. 7. 2021,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-974/21 od 6. 5. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4947/21 od 13. 7. 2021,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1000/21 od 7. 5. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5030/21 od 21. 7. 2021,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1067/21. od 20.5.2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5363/21 od 5. 7. 2021,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1345/21 od 5. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3564/21 od 28. 6. 2021,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1346/21 od 5. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7166/21 od 13. 7. 2021,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1347/21 od 5. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7140/21 od 5. 7. 2021,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1348/21 od 5. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7243/21 od 15. 7. 2021,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1381/21. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6962/21 od 5. 7. 2021,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-1382/21. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5074/21 od 5. 7. 2021,
  l) žalba broj: 05/2-50-17-1384/21. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6904/21 od 5. 7. 2021,
  m) žalba broj: 05/2-50-17-1431/21. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7170/21 od 7. 7. 2021,
  n) žalba broj: 05/2-50-17-1453/21. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-3728/21 od 16. 7. 2021;
 3. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-7516/21 od 8. 7. 2021, o preduzetim aktivnostima po žalbi građanina A.K. 05/2-50-17-1430/21,
 4. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-7839/21 od 21. 7. 2021, o preduzetim aktivnostima po anonimnoj prijavi,
 5. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-12894/20 od 1. 7. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi B. B, broj: 05/2-50-17-2491/20 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-453-5,3/21 od 15. 6. 2021);
 6. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-224/21 od 5. 7. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi A. S., broj: 05/2-50-17-98/21 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-453-5,3/21 od 15. 6. 2021),
 7. Informacija Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 20-02-07-4-1578-9/20 od 15. 7. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi Dž. E., broj: 05/2-50-17-1693/20 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-28-85/21 od 6. 1. 2021.)
 8. Tekuća pitanja.

Napomena: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.