MENI

6. sjednica Nezavisnog odbora

30.8.2021 17:15 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja sa sastanka članova Nezavisnog odbora s rukovodstvom Državne agencije za istage i zaštitu;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Graničnoj policiji BiH;
  4. Tekuća pitanja