MENI

75. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

16.9.2021 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 74. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje posljedica neusvajanja Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2021. godinu po nacionalne manjine u BiH, inicijativa Nedžada Jusića;
  3. Tekuća pitanja.