MENI

30. sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma

5.10.2005 11:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Administrativne komisije;
  2. Razmatranje poslaničkog pitanja;
  3. Razmatranje zahtjeva za naknadu zbog smrti člana uže porodice;
  4. Utvrđivanje visine naknade za privremeno obavljanje posla;
  5. Razmatranje Zahtjeva Milorada Živkovića za stavljanje van snage rješenja Administrativne komisije, broj: 01/7-50-1-52-3-26/05 od 16.03.2005. godine;
  6. Razno.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.