MENI

29. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

3.10.2005 10:00 Ostalo

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 28.sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2004.godinu;
 3. Razmatranje izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2004.godinu, i to.
 • Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH, kancelarija i službi
 • Institucije Ombudsmena za ljudska prava
 • Instituta za akreditovanje BiH
 • Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo
 • Izborne komisije
 • Konkurencijskog savjeta BiH
 • Ministarstva civilnih poslova
 • Ministarstva komunikacija i transporta
 • Ministarstva odbrane BiH
 • Ministarstva pravde BIH
 • Ministarstva bezbjednosti BIH
 • Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Ministarstva inostranih poslova
 • Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH;
 1. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.