MENI

6. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

3.11.2004 12:00 Ostalo

Dnevni red:

 1. Razmatranje projekcije Budžeta za 2005. godinu;
 2. Razmatranje izvještaja o izvršenju Budžeta Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za period od 01.01. do 30.06.2004 godine;
       -   Pregled službenih putovanja u inostranstvo poslanika i ostalih zaposlenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za period od 01.01 do 31.05.2004. godine;
       -   Troškovi reprezentacije za period 01.01 do 31.05.2004. godine;
       -   Pregled isplaćenih naknada za zaposlene Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine od 01.01.2004 do 31.05.2004 godine;
  -  Pregled štampe koja se koristi u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
 3. Informacija po zaključcima komisija oba doma o izradi prečišćenog teksta Pravilnika o platama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
      -    Razmatranje inicijative za preispitivanje vrednovanja poslova i radnih zadataka SSS i VSS u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
      -    Razmatranje inicijative za usaglašavanje plata savjetnika sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH", br: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04);
 4. Usaglašavanje teksta zaključaka o izradi prečišćenog teksta Odluke o načinu obračuna plata i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-126/00 od 11.aprila 2000. godine;
 1. Razmatranje Izvještaja o reviziji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
       -   Donošenje Odluke o upotrebi računara i zaštiti podataka u skladu s primjedbama revizora iznesenim u Izvještaju o reviziji Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
       -   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plata i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-126/00 od 11.aprila 2000. godine;
       -   Usvajanje prečišćenog teksta Odluke o načinu obračuna plata i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-126/00 od 11.aprila 2000. godine;
       -   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o platama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-02-289/00 od 23. novembra 2000. godine;
       -   Usvajanje prečišćenog teksta Pravilnika o platama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-02-289/00 od 23. novembra 2000. godine;
 1. Utvrđivanje termina za održavanje naredne sjednice Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
 2. Razno:
      -    Molba Luke Petrovića za vraćanje na poslove savjetnika u Parlamentu Bosne i Hercegovine.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.