MENI

76. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

25.10.2021 17:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 75. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje mogućnosti rješavanja problema finansiranja i izdvajanja dijela sredstava u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH s ciljem osiguranja finansiranja i opstanka udruženja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini;
  3. Razmatranje mogućnosti rješavanja problema predstavljanja nacionalnih manjina od nelegitimnih predstavnika manjina;
  4. Tekuća pitanja.