MENI

77. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

19.11.2021 13:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 76. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje mogućnosti rješavanja problema finansiranja i izdvajanja dijela sredstava  u Zakonu o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH s ciljem osiguranja finansiranja i opstanka udruženja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini;
  3. Dogovor o izradi redovnih godišnjih izvještaja i planova Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  4. Tekuća pitanja.