MENI

7. sjednica Nezavisnog odbora

24.11.2021 17:15 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 6. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Dopis Pravobranilaštva BiH, broj: 03-4-10-4-P-362/19 od 12.11.2021. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 15.11.2021., broj: 05/1-50-15-26-65-6/19;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Graničnoj policiji BiH;
  4. Tekuća pitanja