MENI

11. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

14.12.2021. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 10. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-1248/21 од 21. 06. 2021. и Извјештај Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 20-02-07-4-1228-9/21 од 26. 10. 2021,
  b) жалба број: 05/2-50-17-1717/21 од 09. 09. 2021. и Извјештај Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ о проведеном интерном поступку, број: 20-02-07-4-1662-8/21 од 24. 11. 2021;
 3. Разматрање жалбе на рад полицијских службеника Државне агенције за истраге и заштиту, број: 05/2-50-17-1844/21 од 05. 10. 2021, и Обавјештења Државне агенције за истраге и заштиту о спроведеном интерном поступку, број: 16-08-34-3-6899-4/21 од 03. 11. 2021
 4. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  a) жалба број: 05/2-50-17-1082/21 од 25. 05. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-5664/21 од 11. 10. 2021,
  b) жалба број: 05/2-50-17-1606/21 од 09. 08. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8273/21 од 27. 10. 2021,
  c) жалба број: 05/2-50-17-1644/21 од 18. 08. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8583/21 од 11. 11. 2021,
  d) жалба број: 05/2-50-17-1645/21 од 18. 08.2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8572/21 од 25. 10. 2021,
  e) жалба број: 05/2-50-17-1663/21 од 24. 08. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8729/21 од 27. 10. 2021,
  f) жалба број: 05/2-50-17-1718/21 од 09. 09.2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9384/21 од 18. 11. 2021,
  g) жалба број: 05/2-50-17-1728/21 од 13. 09.2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-9455/21 од 17. 11. 2021,
  h) жалба број: 05/2-50-17-1729/21 од 13. 09. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9478/21 од 03. 11. 2021,
  i) жалба број: 05/2-50-17-1811/21 од 30. 09. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10062/21 од 18. 10. 2021,
  j) жалба број: 05/2-50-17-1813/21 од 30. 09. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9853/21 од 19. 10. 2021,
  k) жалба број: 05/2-50-17-1822/21 од 30. 09. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10114/21 од 15. 11. 2021,
  l) жалба број: 05/2-50-17-1853/21 од 08. 10. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-3805/21 од 20. 10. 2021,
  m) жалба број: 05/2-50-17-1948/21 од 22.10.2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10906/21 од 22. 10. 2021,
  n) жалба број: 05/2-50-17-1982/21 и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10586/21 од 26. 10. 2021,
  o) жалба број: 05/2-50-17-1900/21 од 13. 10. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10512/21 од 19. 10. 2021,
  p) жалба број: 05/2-50-17-1989/21 и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8384/21 од 28. 10. 2021,
  q) жалба број: 05/2-50-17-2049/21 и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8691/21 од 09. 11. 2021,
  r) жалба број: 05/2-50-17-1428/21 од 14. 7. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-7492/21 од 18. 11. 2021,
  s) жалба број: 05/2-50-17-1771/21 од 21. 09. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9685/21 од 29. 11. 2021,
  t) жалба број: 05/2-50-17-1786/21 од 24. 09. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9863/21 од 19. 11. 2021,
  u) жалба број: 05/2-50-17-2006/21 од 03. 11. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-11280/21 од 29. 11. 2021,
  v) жалба број: 05/2-50-17-2077/21 од 16. 11. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-11575/21 од 29. 11. 2021;
  w) жалба број: 05/2-50-17-1665/21 од 24. 08. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8756/21 од 03. 11. 2021,
 5. Информација Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-7387/21 од 12. 11. 2021, о окончању дисциплинског поступка у предмету по жалби К. К, број: 05/2-50-17-1380/21 (Закључак Одбора, број: 05/2-50-15-453-10,5/21од 04. 11. 2021);
 6. Информација Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-6934/21 од 09. 11. 2021, о окончању дисциплинског поступка у предмету по жалби Б. А., број: 05/2-50-17-1312/21 (Закључак Одбора, број: 05/2-50-15-453-9,5/21 од 14. 10. 2021);
 7. Информација Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-6130/21 од 29. 10. 2021, о окончању дисциплинског поступка у предмету по жалби М. Ј., број: 05/2-50-17-1141/21 (Закључак Одбора, број: 05/2-50-15-453-8,3/21 од 22. 09. 2021);
 8. Текућа питања.

   

Допуњени дневни ред:

 

aa) жалба број: 05/2-50-17-1732/21 од 13. 09. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9410/21 од 03. 12 . 2021,

bb) жалба број: 05/2-50-17-1752/21 од 17. 09. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9463/21 од 03. 12. 2021,

cc) жалба број: 05/2-50-17-1810/21 од 30. 09. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10095/21 од 03. 12. 2021,

dd) жалба број: 05/2-50-17-1997/21 од 02. 11. 2021. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-11184/21 од 30. 11. 2021,

ee) жалба број: 05/2-50-17-2148/21 и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10291/21 од 01. 12. 2021.

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.