MENI

12. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

27.1.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-1815/21 od 5. 10. 2021, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-6638-4/21 od 6. 12. 2021;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-70/21 od 5. 1. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-13732/20 od 19. 3. 2021,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1110/21 od 31. 5. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5881/21 od 14. 6. 2021,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1212/21 od 14. 6. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6603/21 od 29. 7. 2021,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1768/21 od 21. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9747/21 od 13. 12. 2021,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1769/21 od 21. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9706/21 od 13. 12. 2021,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1809/21 od 30. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10017/21 od 28. 12. 2021,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1812/21 od 30. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-9985/21 od 13. 12. 2021,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1816/21 od 30. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10018/21 od 23. 12. 2021,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1901/21 od 13. 10. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10575/21 od 5. 1. 2022,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1910/21 od 18. 10. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10665/21 od 5. 1. 2022,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-1983/21 od 29. 10. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11010/21 od 20. 12. 2021,
  l) žalba broj: 05/2-50-17-2005/21 od 3. 11. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11246/21 od 5. 1. 2022,
  m) žalba broj: 05/2-50-17-2042/21 od 10. 11. 2021. (broj: 05/2-50-17-2048/21 od 11. 11. 2021) i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11443/21 od 20. 11. 2021,
  n) žalba broj: 05/2-50-17-2131/21 od 1. 12. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11872/21 od 14. 12. 2021,
  o) žalba broj: 05/2-50-17-2169/21 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9854/21 od 8. 12. 2021,
  p) žalba broj: 05/2-50-17-2257/21 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12708/21 od 29. 12. 2021,
  r) žalba broj: 05/2-50-17-56/22 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12425/21 od 30. 12. 2021,
  s) žalba broj: 05/2-50-17-57/22 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12520/21 od 4. 1. 2022,
  t) žalba broj: 05/2-50-17-59/22 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-13008/21 od 30. 12. 2021,
  u) žalba broj: 05/2-50-17-1642/21 od 18. 8. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8639/21 od 3. 11. 2021;
 4. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-12916/21 od 30. 12. 2021, o postupanju po prijavi broj: 05/2-50-17-58/22 (e-mail od 20. 12. 2021);
 5. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-7492/21 od 31. 12. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu protiv S. P, broj: 05/2-50-17-1428/21 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-453-11,6/21 od 14. 12. 2021);
 6. Informacija Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-9455/21 od 30. 12. 2021, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi V. S, broj: 05/2-50-17-1728/21 (Zaključak Odbora, broj: 05/2-50-15-453-11,6/21 od 14. 12. 2021);
 7. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu;
 8. Razmatranje Prijedloga plana rada Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2022. godinu;
 9. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.