MENI

11. sjednica Nezavisnog odbora

17.5.2022 17:15 sala 1/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Nezavisnog odbora;
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata na pozicije direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine i utvrđivanje teksta Javnog konkursa;
 3. Razmatranje Izvještaja sa sastanka članova Nezavisnog odbora s rukovodstvom Državne agencije za istage i zaštitu;
 4. Razmatranje Izvještaja sa sastanka članova Nezavisnog odbora s rukovodstvom Granične policije BiH;
 5. Razmatranje:
  a) Prijedloga Programa rada Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za 2022. godinu, broj: 20-06-02-1-1524-19/21 od 29.11.2021. godine a zapremljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 2.12.2021., broj: 05/1-50-15-26-7/21;
  b) Prijedloga Programa rada Granične policije BiH za 2022. godinu, broj: 17-08-04-14-8653-21/21 od 29.11.2021. godine a zapremljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 2.12.2021., broj: 05/1-50-15-26-7/21;
  c) Prijedloga Programa rada Državne agencije za istrage i zaštitu za 2022. godinu, broj: 16-03-02-3-4383-17/21 od 29.11.2021. godine a zapremljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 2.12.2021., broj: 05/1-50-15-26-7/21;
 6. Tekuća pitanja