MENI

4. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

8.6.2022 11:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Komisije;
  2. Intervju s kandidatima za direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.