MENI

15. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

30.5.2007 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika sa:
  a)   10. sjednice održane 19.04.2007. godine;
  b)   11. sjednice održane 26.04.2007. godine;
  c)   12. sjednice održane 27.04.2007. godine;
  d)  13. sjednice održane 14.05.2007.godine; 
 2. Prijedlog zakona o Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH, odgođeno sa 13. sjednice 14.05.07.;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o administrativnim taksama, predlagač Vijeće ministara BiH;
 5. Zahtjevi za autentično tumačenje
  a)      člana 3. stav 1. tačka c) Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, podnosilac zahtjeva poslanik Selim Bešlagić;
  b)      odredbi člana 23. stav 1. tačke c) i d) Zakona o javnim nabavkama , podnosilac zahtjeva Raiffeisen bank BiH D. D. Sarajevo;
  c)      člana 60. stav 3 Zakona BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, podnosilac Ministarstvo pravde BiH; 
 6. Ostala pitanja - upoznavanje sa većim brojem dopisa pristiglih na Ustavnopravnu komisiju.