MENI

103. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

4.6.2010 9:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika sa 102. sjednice Ustavnopravne komisije, održane 19. 5. 2010. godine;
 2. Prijedlog zakona o ostvarivanju saradnje Bosne i Hercegovine sa iseljeništvom, predlagači: poslanici Lejla Klokić, Sadik Bahtić, Husein Nanić i Remzija Kadrić, broj: 01-02-3-38/10 od 25. 5. 2010. godine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine – postupak u skladu sa članom 103. Poslovnika Doma - prvo čitanje);
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagač:  poslanik Bakir Izetbegović, broj: 01-02-8-36/10 od 21. 5. 2010. godine, (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine – postupak u skladu sa članom 103. Poslovnika Doma - prvo čitanje);
 4. Prijedlog zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine, broj: 01-02-9-37/10 od 24. 5. 2010. godine, predlagač: Privremena komisija za pripremu Prijedloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine (usklađenost sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine  – postupak u skladu sa članom 103. Poslovnika Doma - prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Lazar Prodanović, broj: 01-02-9-34/10 od 13. 5. 2010. godine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona – postupak u skladu sa članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma - prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Martin Raguž, broj: 01-02-9-35/10 od 14. 5. 2010. godine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona – postupak u skladu sa članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma - prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-5-31/10 od 21. 4. 2010. godine – predlagači: poslanici Zlatko Lagumdžija, Denis Bećirović, Mirjana Malić, Selim Bešlagić i Nermina Zaimović-Uzunović (postupak u nadležnoj komisiji– u skladu sa članom 110. Poslovnika Doma);
 8. Ostala pitanja:
  - Inicijativa poslanika Slavka Jovičića, broj:01-50-3-633/10 od 29. 4. 2010. godine (postupak u nadležnoj komisiji – u skladu sa članom 41. stav (2) Poslovnika Doma);
  - Dopis Kolegija Predstavničkog doma, broj:01-50-1-13-130/10 od 14. 5. 2010. (postupak u nadležnoj komisiji – u skladu sa članom 41. stav (2) Poslovnika Doma);