MENI

2. sjednica Komisije za vanjske poslove

21.2.2007 13:30 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Verificiranje Zapisnika Konstituirajuće sjednice Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane 15. veljače 2007. godine;
 2. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Austrijske savezne vlade o readmisiji osoba koje imaju ilegalan boravak (Ministarstvo sigurnosti BiH);
 3. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Saveznog ministarstva unutarnjih poslova Republike Austrije o policijskoj suradnji (Ministarstvo sigurnosti BiH);
 4. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Švedske o pojednostavljenoj proceduri readmisije osoba koje nemaju dozvolu za ulazak ili boravak (Minitarstvo sigurnosti BiH);
 5. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke o suradnji u borbi protiv kriminala, a posebice terorizma, nedozvoljene trgovine narkoticima i organiziranog kriminala (Ministarstvo sigurnosti BiH);
 6. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke o readmisiji osoba (Ministarstvo sigurnosti BiH);
 7. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o policijskoj suradnji za Jugoistoičnu Europu (Ministarstvo sigurnosti BiH);
 8. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i zemalja Beneluxa (Kraljevine Belgije, Kraljevine Nizozemske i Velikog Vojvodstva Luksemburg) o readmisiji i ponovnom vraćanju osoba koje su ušle i/ili borave bez ovlaštenja i Protokola o provedbi Sporazuma između Bosne i Hercegovine i zemalja Beneluxa (Kraljevine Belgije, Kraljevine Nizozemske i Velikog Vojvodstva Luksemburg) o readmisiji i ponovnom vraćanju osoba koje su ušle i/ili borave bez ovlaštenja (Ministarstvo sigurnosti BiH);
 9. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba čiji je boravak nezakonit i Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o provedbi Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o prihvatu osoba čiji je boravak nezakonit (Ministarstvo sigurnosti BiH);
 10. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zračnom prpometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Libanon (Ministarstvo komunikacija i prometa BiH)
 11. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zračnom prometu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije (Ministarstvo komunikacija i prometa BiH);
 12. Davanje suglasnosti za ratificiranje Multilateralnog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih zemalja članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunjske, Srbije i Privremene administrativne misije Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedničkog zrakoplovnog područja - ECAA (Ministarstvo komunikacija i prometa BiH);
 13. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju (Projekt registracije zemljišta) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj - IDA (Ministarstvo financija i trezora BiH);
 14. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o razvojnom kreditu (Projekt restrukturiranja obrazovanja) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (Ministarstvo financija i trezora BiH);
 15. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju ECSEE (Projekt – Komponenta za Bosnu i Hercegovinu) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (Ministarstvo financija i trezora BiH);
 16. Davanje suglasnosti za ratificiranje Okvirnog ugovora o kreditu: F/P 1523 između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe – Projekt obnove Gimnazije Mostar (Ministarstvo financija i trezora BiH);
 17. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke – Projekt rekonstrukcije cesta u Republici Srpskoj (Ministarstvo financija i trezora BiH);
 18. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o izmjenama i dopunama Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke – Projekt za ceste Bosne i Hercegovine (Sarajevska zaobilaznica) (Ministarstvo financija i trezora BiH);
 19. Davanje suglasnosti za ratificiranje Projektno-kreditnog sporazuma – Projekt unapređenja ruralnog poduzetništva - između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj - IFAD (Ministarstvo financija i trezora BiH);
 20. Davanje suglasnosti za ratificiranje Okvirnog kreditnog sporazuma: F/P 1520 između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe – Financiranje rekonstrukcije sustava primarne zdravstvene zaštite (Ministarstvo financija i trezora BiH);      
 21. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje Trgovinskog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 23. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije o unapređenju i zaštiti investicija (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 24. Davanje suglasnosti za ratificiranje Europske socijalne povelje (revidirana), Strasbourg, 3. svibnja 1996. godine (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH);
 25. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića po pitanju primjene biologije i medicine – Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini i Dodatnog protokola (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH);
 26. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i Bosne i Hercegovine o Uredu registrara za Odsjek I. za ratne zločine i Odsjek II. za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju Kaznenog i Apelacijskog odjela Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjela za ratne zločine, te Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarki kriminal i korupciju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, i o osnivanju Tranzicijskog vijeća kojim se zamjenjuje Sporazum o uspostavi Ureda registrara od 1. prosinca 2004. i Dodatka tog Sporazuma (Ministarstvo pravde BiH);
 27. Upoznavanje o aktima koji se odnose na Opće smjerove i prioritete za provedbu vanjske politike Bosne i Hercegovine i razmatranje Okvirnog radnog plana Komisije za vanjske poslove za 2007. godinu;
 28. Tekuća pitanja.