MENI

07. sjednica Komisije za vanjske poslove

21.5.2007 13:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje Zapisnika 5. i 6. sjednice Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 2. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Sjevernoatlantske ugovorne organizacije (NATO-a) o sigurnosti informacija (Predlagatelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 3. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Srbije i Crne gore o vraćanju i prihvatu lica koja ne ispunjavaju, ili više ne ispunjavaju uvjete za ulazak ili boravak na teritoriji druge države (Predlagatelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 4. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o vojnom grantu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Implementacioni protokol koji se odnosi na financijsku pomoć između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Generalštaba Republike Turske (Predlagatelj: Ministarstvo odbrane BiH);
 5. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o suradnji na polju odbrane (Predlagatelj: Ministarstvo odbrane BiH);
 6. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o uspostavljanju željezničke mreže velikih mogućnosti u jugoistočnoj Evropi (Predlagatelj: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH);
 7. Davanje suglasnosti za ratificiranje Osnovnog ugovora između Bosne i Hercegovine i Svete Stolice i Dodatni protokol na Osnovni ugovor (Predlagatelj: Ministarstvo pravde BiH);
 8. Informacija Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sa održanog sastanka sa izvjestiocima Političkog komiteta Parlamentarne skupštine Zapadnoevropske unije;
 9. Informacija Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH sa održanog sastanka sa g. Bruce-om McLane-om, političkim savjetnikom Komande NATO Štaba u BiH;
 10. Promemorija o načelima ponude Republike Hrvatske Bosni i Hercegovini za dodjelu statusa najpovlaštenije nacije u Luci Ploče (Materijal: Ambasada Republike Hrvatske u BiH-za informaciju);
 11. Informacija sa sjednice Vijeća sigurnosti UN-a o statusu Kosova i Izvještaj o „Stanju priprema budućeg civilnog prisustva EU i međunarodne zajednice na Kosovu“ (Materijal: MVP BiH);
 12. Informacija o konsultacijama zemalja članica o ustavnom okviru EU (Materijal: MVP BiH);
 13. Informacija o mogućnosti za organiziranje jednodnevne radne posjete Komisije za vanjske poslove Kraljevini Španiji (Materijal: MVP BiH);
 14. Zabilješka iz razgovora Svena Alkalaja, ministra vanjskih poslova BiH sa predsjednikom Republike Srbije Borisom Tadićem- za informaciju;
 15. Informacija o prijedlogu za uspostavljanje suradnje Narodne skupštine Republike Srpske sa Parlamentom Republike Mađarske (Materijal: MVP BiH);
 16. Razmatranje pravilnika o međunarodnim aktivnostima iz srpnja/jula 2006.godine (Materijal Komisije za financijske i administrativne poslove Zastupničkog doma);
 17. Razmatranje Odluke o uspostavljanju i djelokrugu rada međuparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine BiH za bilateralnu suradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja (Materijal Sekretarijata i Sektora za međunarodne odnose PSBiH);
 18. Tekuća pitanja.