MENI

21. sjednica Komisije za vanjske poslove

20.2.2008 9:30 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Davanje saglasnosti za ratificiranje Sporazuma izmedju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada ostalih učesnica SEECP, Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, u skladu sa rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 1244 o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Vijeća za regionalnu suradnju. (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);