MENI

22. sjednica Komisije za vanjske poslove

4.3.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 20. i 21. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma izmedju Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Madjarske o uspostavljanju Okvirnog programa za financijsku suradnju (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 3. Utvrdjivanje prijedloga za dopunu Odluke o imenovanju medjuparlamentarnih skupina prijateljstva PS BiH;
 4. Razmatranje dokumenta Vijeća Europe:Izvršavanje obveza i provodjenje postprijemnog programa suradnje (ažurirani pregled dogadjaja april – decembar 2007.) i zauzimanje stava o potrebi razmatranja na Zastupničkom domu;
 5. Razmatranje informacije o službenim putovanjima zastupnika u inozemstvo;
 6. Izvješće Delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe sa prvog dijela redovnog zasjedanja, 21 – 25. siječanj 2008.
 7. Razmatranje informacija Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  - Informacije o sastanku Vijeća EU za vanjske poslove u Briselu,
  - Informacije o razgovorima ambasadorice/šefice Misije BiH pri EU u Briselu, sastanak Vijeća EU, te diplomatski kontakti predstavnika Misije,
  - Informacije o Odluci EU o upućivanju Misije na Kosovo,
  - Informacije o inicijativi za jačanje parlamentarne suradnje izmedju BiH i republike Turske,
 8. Razmatranje deklaracije Parlamenta Islamske Republike Iran;
 9. Tekuća pitanja – upoznavanje sa informacijama Ministarstva vanjskih poslova BiH:
  - Informacija o sastanku veleposlanika BiH u Japanu sa dužnosnicima MVP Japana,
  - Vijeće Europe, izbor novog predsjednika i 25 zamjenika PS VE,
  - Pismo predsjednika Hrvatskog sabora predsjedatelju Zastupničkog doma,
  - Pismo predsjednika Narodne skupštine Republike Srbije predsjedatelju Zastupničkog doma,
  - Posjeta svepartijske grupe za BiH u parlamentu Ujedinjenog kraljevstva Bosni i Hercegovini.
  - Informacija o sastanku predstavnika Veleposlanstva u Berlinu sa članovima Bundestaga,
  - Delegacija Europske komisije u BiH, pismo predsjedavajućim oba doma PSBiH.