MENI

29. sjednica Komisije za vanjske poslove

8.7.2008 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 28. sjednice Komisije;
  2. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Kanade - Kanadski projekat u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na Balkanu (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  3. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju memoranduma o razumijevanju između Vijeća  ministara BiH i Vlade Kanade - Kanadski projekat za mlade i zdravlje na Balkanu (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  4. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju programa finansijske saradnje između Vijeća  ministara BiH i Ministarstva industrije, turizma i trgovine Kraljevine Španije (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
  5. Davanje mišljenja o saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između Vijeće ministara BiH i  Vlade Republike Makedonije o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa (resorno  ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH).