MENI

31. sjednica Komisije za vanjske poslove

2.9.2008 13:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnik sa 30. sjednice Komisije;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje dopune  člana 1. Konvencije o zabrani  i  ograničenju upotrebe određenih vrsta konvencionalnog naoružanja (CCW), (resorno  ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH );
 3. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Aneksa sporazuma između Bosne i  Hercegovine i Kraljevine Norveške o financiranju projekta u korist pravosuđa i / ili  sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija  i trezora BiH );
 4. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Konvencije o zaštiti i promoviranju  različitosti kulturnih izraza, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
 5. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Finalnih akata Regionalne konferencije za radio veze za planiranje digitalnog zemaljskog radiodifuznog servisa u dijelovima  regiona 1 i 3, u frekvencijskom opsegu od 174 – 230 MHz i 470 – 862 MHz (RRC-06), (resorno ministarstvo: Ministarstvo prometa i komunikacija BiH); 
 6. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Konvencije o međunarodnoj trgovini  ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES), potpisane u Vašingtonu 3. marta  1973. godine i dopunjene 22. juna 1979. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo  vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 7. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o ekonomskoj suradnji  između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovačke, (resorno  ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 8. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke o unapređenju i uzajamnoj zaštiti ulaganja,(resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
 9. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova  Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o provođenju mješovitih patrola uz zajedničku  državnu granicu, (resorno ministarstvo:Ministarstvo sigurnosti BiH);
 10. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o osnivanju zajedničkih radnih grupa za suzbijanje kriminaliteta, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 11. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o službenom tranzitu preko državnog područja druge ugovorne stranke u cilju postupanja na vlastitom državnom području,(resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 12. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske – Ravnateljstva policije o upućivanju službenika za vezu, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 13. Pismo za g. Milorada Živkovića koje mu je uputio gospodin Marian Lupu, predsjednik Parlamenta Republike Moldavije;
 14. Monitoring izvještaj tajništva Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu (materijal Ministarstva vanjskih poslova BiH –za informaciju);
 15. Izvještaj sa trećeg dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Strasbourg, od 23. do 27. juna 2008. godine (materijal sačinjen od strane tajnika Delegacije PSBiH u PSVE –za informaciju);
 16. Parlamentarna debata o strategiji Evropske komisije o proširenju EU, 10.7.,2008.godine, Strasbourg, (materijal Ministarstva vanjskih poslova BiH–za informaciju);
 17. Zaključci sa sastanka Vijeća EU za opće poslove i vanjske odnose, 22.7.2008. godine u Briselu, (materijal Ministarstva vanjskih poslova BiH–za informaciju);