MENI

37. sjednica Komisije za vanjske poslove

20.1.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)       Sporazuma o suradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  b)       Konvencije o zaštiti podvodne i kulturne baštine – Pariz, 02.11. 2001. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  c)       Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  d)       Okvirne konvencije Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo – Pariz, 27.10. 2005. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  e)       Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu – Pariz, 19.10. 2005. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  f)        Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoliš i zmeđu Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj kao Agencije za implementaciju sredstava Globalnog fonda za okoliš – Projekat upravljanja Neretvom i Trebišnjicom, (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
 3. Imenovanje člana koordinacionog tima za kandidaturu BiH u Vijeće sigurnosti UN-a  (očekujemo materijal iz MVP-a BiH);
 4. Rasprava o mišljenju Vijeća Ministara BiH o dopisu zamjenice ministra vanjskih poslova BiH vezanom za probleme u radu i funkcionisanju MVP-a BiH (ukoliko mišljenje Vijeća Ministara BiH stigne do održavanja sjednice Komisije);
 5. Rasprava o zaključcima zastupnika Bakira Izetbegovića, Denisa Bećirovića, Mirka Okolića i Milorada Živkovića povodom rasprave o izvješću o radu izaslanstva PS BiH u PS Vijeća Evrope u 2008. godini;
 6. Zamolba za prijem grupe šefova diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH (materijal MVP-a BiH);
 7. Pismo predsjedavajućeg Narodnog sobranja Republike Bugarske sa Završnom Deklaracijom regionalnog programa Bugarske političke škole – za informaciju (materijal MVP-a BiH);
 8. Informacija o sastanku Vijeća EU za opće poslove i vanjske odnose, 8. i 9. 12. 2008.godine u Briselu;
 9. Pismo Predsjednika Parlamenta Republike Grčke – za informaciju (materijal MVP-a BiH);
 10. Poziv za Konferenciju u njemačkom Bundestagu za g. Slavka Matića, Berlin 13.-14. 2. 2009. godine;
 11. Izvješća:
  -     o posjeti Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma PS BiH Hrvatskom saboru 30.11.- 02.12. 2008. godine;
  -     sa regionalnog okruglog stola '' ODNOS IZMEĐU PARLAMENATA I JAVNIH REVIZORSKIH INSTITUCIJA '', Skoplje, 12. i 13. 12. 2008. godine;
  -     sa službenog putovanja u Kuwait – učešće na Trećoj globalnoj konferenciji parlamentaraca o borbi protiv korupcije (17.- 20. novembar 2008. godine);
  -      o službenom putu u Brisel i prisustvu seminaru ''Pravo Evropske unije'' 01.- 04. 12. 2008. godine;
  -      s trećeg plenarnog zasjedanja Parlamentarne Skupštine Mediterana, Monako, 13-15. 11. 2008. godine;
  -      o zvaničnoj posjeti izaslanstva Zastupničkog doma PS BiH Parlamentu Bjelorusije 7.-10. 12. 2008. godine;
 12. Tekuća pitanja:
  -   utvrđivanje termina za posjetu Povjerenstva za vanjske poslove Parlamentu Švicarske;
  -   utvrđivanje termina za posjetu Povjerenstva za vanjske poslove Estonskom Parlamentu;
  -   prijedlog termina za posjetu predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove Islamskoj Republici Iran (u suradnji sa Kolegijem ZD PS BiH);
  -   Prijedlog termina i utvrđivanje broja članova izaslanstva PS BiH za posjetu Kraljevini Maroko (u suradnji sa odjelom za međunarodne odnose i protokol PS BiH).

Napomena: Postoji mogućnost da se u dnevni red uvrste i eventualni međunarodni  sporazumi koji stignu do termina održavanja sjednice.