MENI

40. sjednica Komisije za vanjske poslove

17.3.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)   Sporazuma o grantu Globalnog fonda za okoliš između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, kao Agencije za implementaciju sredstava Globalnog fonda za okoliš – Projekat šumskih i planinskih područja (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  b)   Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o programu finansiranja učešća Bosne i Hercegovine u ERDF Evropskom programu međunarodne teritorijalne saradnje Prostor jugoistočne Evrope na osnovu instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), komponenta prekogranične saradnje, za 2007. g., (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  c)   Ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicione banke – Projekat Koridor Vc – prva faza – sjever, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  d)   Sporazuma o privrednoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  e)   Deklaracije o dugoročnom programu regionalne suradnje i razvoja mentalnog zdravlja u zemljama jugoistočne Europe, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  f)    Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Albanije o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, (resorno ministarstvo: Ministarstvo prometa i veza BiH); 
 3. Razmatranje Orijentacionog radnog plana Povjerenstva za vanjske poslove u 2009. godini;
 4. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  - Zabilješka sa sastanka članova Zajedničke Komisije za europske integracije PS BiH s Jelkom Kacinom, zastupnikom u Europskom parlamentu, u svojstvu izaslanika Hansa Gerta Potteringa; 
 5. Tekuća pitanja;

Napomena: Postoji mogućnost da se u dnevni red uvrste i drugi  međunarodni  sporazumi i dokumenti koji stignu Povjerenstvu do termina održavanja sjednice.