MENI

43. sjednica Komisije za vanjske poslove

12.5.2009 14:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)   Protokola između Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore o sprovođenju zajedničkih patrola uz zajedničku državnu granicu, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  b)   Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije o readmisiji lica koja iregularno borave, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
  c)   Prvog amandmana na Kreditni sporazum potpisanog 25. 7. 2002. godine između Bosne i Hercegovine koju zastupa Ministarstvo financija i trezora i Kraljevine Španije koju zastupa Kancelarija kreditnog instituta – Financiranje sistema vodosnabdjevanja u općini Olovo, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 3. Usvajanje orijentacionog radnog plana Povjerenstva za vanjske poslove u 2009. godini;
 4. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  -    Zabilješka sa sastanka članova Zajedničkog Povjerenstva za europske integracije PS BiH s izaslanstvom Zajedničkog povjerenstva za europske poslove Parlamenta Irske, održanog u Sarajevu, 4. 3. 2009. godine (materijal MVP-a BiH);
  -    Izvješće sa 11. međuparlamentarnog sastanka Zajedničkog povjerenstva za europske integracije PS BiH s Izaslanstvom europskog parlamenta za odnose sa zemljama Jugoistočne Europe, održanog u Briselu, 20. i 21. 1. 2009. godine (materijal MVP-a BiH);
  -    Informacija o sastanku Komiteta za vanjske poslove Europskog Parlamenta (AFET) Brisel, 31. 03. 2009. godine (materijal MVP-a BiH);
  -    Izvješće o posjeti Ministra vanjskih poslova BiH Republici Hrvatskoj, (materijal MVP-a BiH);
  -    Izvješće o posjeti Salih Berishe, predsjednika Vijeća ministara Republike Albanije, (materijal MVP- a BIH);
  -    Zabilješka sa sastanka gosp. Beriza Belkića, predsjedavajućeg Zastupničkog doma i gosp. Ilije Filipovića, predsjedavajućeg Doma naroda sa Monitoring timom Sekretarijata Vijeća Evrope 02.04. 2009.;
  -    Izvješće sa parlamentarnog seminara ''Vize i upravljanje granicama'', 31.03.- 01.04. '09., Brisel.;
  -    Informacija o liberalizaciji viznog režima – pismo osam ministara zemalja-članica EU upućeno Komisiji EU odnosno Predsjedavajućem Vijeća EU, u vezi sa liberalizacijom viznog režima za zemlje zapadnog Balkana,(materijal MVP-a);
  -    Informacija o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH,(materijal MVP-a BiH);
  - Informacija o Plenarnom zasjedanju Evropskog parlamenta – usvajanje rezolucija o Zapadnom Balkanu i BiH, (materijal MVP-a);
  -    Izvješće sa sastanka Komiteta za kulturu, nauku i obrazovanje Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Pariz, 10. 03. 2009. i Komiteta za pravne poslove i ljudska prava Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Berlin, 23. i 24. 03. 2009.
  -    Izvješće sa 120. zasjedanja Skupštine Interparlamentarne unije, održanog u Adis Abebi, od 5. do 10. aprila 2009. godine.

Napomena: Postoji mogućnost da se u dnevni red uvrste i drugi  međunarodni  sporazumi i dokumenti koji stignu Povjerenstvu do termina održavanja sjednice.