MENI

46. sjednica Komisije za vanjske poslove

24.6.2009 9:30 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)            Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vijeća ministara Republike Albanije o suradnji u borbi protiv kriminala, posebno terorizma, ilegalne trgovine drogom i organiziranog kriminala, (resorno ministarstvo: Ministarstvo sigurnosti BiH);
 3. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  -      Ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u zemljama članicama EU, (materijal MVP-a, za informaciju);
  -      Zabilješka sa sastanka Komisije za vanjske poslove Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH sa Dragoljubom Ljepojom, novoimenovanim ambasadorom Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj, održanog 27.5. 2009. godine;
  -      Izvješće o posjeti Komisije za vanjske poslove Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Republici Estoniji, 18. i 19. maj 2009. – za informaciju;
  -      Parlamentarna saradnja BiH i Maroka, (materijal MVP-a, za informaciju);
  -      Sastanak Vijeća EU za opće poslove i vanjske odnose, 18. i 19. 05. 009. godine u Briselu, (materijal MVP-a, za informaciju);  
  -      Izvješće o posjeti delegacije Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentu Češke Republike; 
 4. Tekuća pitanja;

Napomena: Postoji mogućnost da se u dnevni red uvrste i drugi međunarodni sporazumi i dokumenti koji stignu Povjerenstvu do termina održavanja sjednice.