MENI

49. sjednica Komisije za vanjske poslove

21.7.2009 9:30 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 47. i 48. sjednice Povjerenstva;
 2. Razmatranje informacije Ministarstva vanjskih poslova BiH o stanju i razvoju DKP-e mreže Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-50-3-754/09, od 18.6.2009. godine, radi davanja mišljenja;
 3. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)     Dodatnog protokola Evropske konvencije o uzajamnoj pomoći u krivičnim stvarima (ETS No.99) – Strazbur 17. marta 1978. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
  b)     Sporazuma o uspostavljanju Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
  c)      Konvencije o procjeni okolinskih uticaja u prekograničnom kontekstu – Espoo (Finska), 25.2.1991. godine,(resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  d)     Preporuke koja se tiče radnog odnosa br. 198 iz 2006. godine Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  e)     Konvencije o sprečavanju većih industrijskih nezgoda br. 174 iz 1993. godine i Preporuke o sprečavanju većih industrijskih nezgoda br. 181 iz 1993. godine Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH); 
  f)        Preporuke o promovisanju zadruga br. 193 iz 2002. godine Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  g)     Preporuke o razvoju ljudskih resursa, obrazovanju, osposobljavanju i stalnom usavršavanju br. 195 iz 2004. godine Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  h)      Preporuke o otvaranju radnih mjesta u malim i srednjim preduzećima br. 189 iz 1998. godine Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  i)        Preporuke koja se odnosi na listu profesionalnih oboljenja br. 194 iz 2002. godine Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH)
 4. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  ·    Posjeta Oli Rehna, 23 – 24 juli, Sarajevo, (materijal MVP-a, za informaciju);
  ·    Rezulatati izbora za Parlament Europske unije – 2009. godine, (materijal MVP-a, za informaciju);