MENI

53. sjednica Komisije za vanjske poslove

13.10.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 52. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u pogledu prekograničnih programa između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na osnovu komponente prekogranične suradnje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2008. godinu,(resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  b)    Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije na osnovu komponente prekogranične suradnje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2008. godinu, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);  
  c)    Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Europskih zajednica u pogledu prekograničnog programa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore na osnovu komponente prekogranične suradnje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za 2008. godinu, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);  
  d)    Kreditnog sporazuma – Projekat dovršenja i opremanja četiri bolnice – između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH); 
  e)    Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, Međunarodne agencije za atomsku energiju-Beč, 17. 06. 1994. godine , (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  f)     Konvencije o promotivnom okviru sigurnosti i zdravlja na radu br. 187 iz 2006. i Preporuci vezanoj za promotivni okvir profesionalne sigurnosti i zdravlja  na radu br. 197 iz 2006., Međunarodne organizacije rada, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  g)     Deklaracije o jačanju nacionalnih i regionalnih kapaciteta za pripravnost i reakciju na epidemije i za provođenje Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005), (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  h)     Kodeksa postupanja po pitanju bezbjednosti i sigurnosti radioaktivnih izvora, Međunarodne agencije za atomsku energiju, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH);
  i)      Amandmana na Konvenciju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala, Međunarodne agencije za atomsku energiju, (resorno ministarstvo: Ministarstvo civilnih poslova BiH); 
 3. Razmatranje inicijative zastupnika Branka Dokića o tome da „Predsjedništvo  BiH Zastupničkom domu PS BiH podnese pismeni i usmeni izvještaj o odnosima sa susjednim državama“;
 4. Tekuća pitanja;