MENI

56. sjednica Komisije za vanjske poslove

7.12.2009 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
    a)   Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i Opcionalnog protokola, (resorno ministarstvo: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH);
  2. Tekuća pitanja;