MENI

61. sjednica Komisije za vanjske poslove

9.3.2010 13:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 60. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)      Kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj – Projekat Autoput Kakanj – Donja Gračanica, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  b)      Sporazuma o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Arapske Republike Egipat, (resorno ministarstvo: Ministarstvo prometa i veza BiH);
  c)      Sporazum o zračnom saobraćaju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Sirijske Arapske Republike, (resorno ministarstvo: Ministarstvo prometa i veza BiH);
  d)      Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije o uzajamnom ukidanju viznog režima za nosioce diplomatskih i službenih putovnica, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);   
 3. Odgovor Kolegija Zastupničkog doma na zaključak Povjerenstva za vanjske poslove sa 60. sjednice, a u vezi sa Zaključcima Vijeća Europske unije za opće i vanjske poslove (GAERC) i Zaključcima Vijeća za vanjske poslove o BiH: Operacija ALTHEA (EUFOR);
 4. Odgovor Kolegija Zastupničkog doma na zaključak Povjerenstva za vanjske poslove sa 60. sjednice, a u vezi sa Ulaskom Bosne i Hercegovine u MAP – NATO;
 5. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  a)    Odluka Vijeća EU za vanjske poslove o produženju mandata specijalnih predstavnika EU, (materijal MVP-a BiH);
  b)    Izvještaj o posjeti ministra vanjskih poslova Egipta, (materijal MVP-a BiH);
  c)    Deklaracija Sobranja Republike Makedonije o podršci Rezoluciji europskog parlamenta za Srebrenicu od 15.01.2009.godine, i pismo za g. Milorada Živkovića upućeno od strane g. Trajka Veljanovskog;
  d)    Izvješće veleposlanstva BiH iz Berlina o obavljenom telefonskom razgovoru između njemačke kancelarke dr. Angele Merkel i predsjedatelja Predsjedništva BiH, Željka Komšića, (materijal MVP-a BiH);
  e)    Rezolucija Parlamenta savezne države Ilinois o Srebrenici, (materijal MVP-a BiH);
  f)     Informacije sa sastanka veleposlanice BiH u Madridu sa direktorom za vanjsku politiku za Sjevernu Ameriku i europske zemlje koje su nisu članice EU, održanog 03.02.2010. godine, i zamjenikom generalnog direktora za Centralnu i Južnu Evropu, od 02.02.2010. godine, u MVP Španjolske, (materijal MVP-a BiH);
  g)     Izvještaj sa prvog dijela redovnog zasjedanja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, Strasbourg, 25. – 29. januar 2010. godine; 
  h)     Izvješće – zabilješka o posjeti finskog ministra vanjskih poslova BiH, (materijal MVP-a BiH);     
 6. Tekuća pitanja;