MENI

62. sjednica Komisije za vanjske poslove

22.3.2010 15:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 61. sjednice Povjerenstva;
  2. Davanje mišljenja o Izvještaju o aktivnostima Vijeća Evrope u 2009. godini;
  3. Davanje mišljenja o Izvještaju o radu Vijeća ministara za 2009. godinu;
  4. Odgovor Kolegija Zastupničkog doma na zaključak Povjerenstva za vanjske poslove sa 60. sjednice, a u vezi sa Zaključcima Vijeća Europske unije za opće i vanjske poslove (GAERC) i Zaključcima Vijeća za vanjske poslove o BiH: Operacija ALTHEA (EUFOR);
  5. Odgovor Kolegija Zastupničkog doma na zaključak Povjerenstva za vanjske poslove sa 60. sjednice, a u vezi sa Ulaskom Bosne i Hercegovine u MAP – NATO;
  6. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
    a) Liberalizacija viznog režima za građane BiH – aktuelne informacije, (materijal MVP-a BiH);     
  7. Tekuća pitanja;