MENI

65. sjednicu Komisija za vanjske poslove

11.5.2010 14:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 64. sjednice Povjerenstva;
 2. Davanje mišljenja o suglasnosti za ratificiranje:
  a)    Konvencije o zabrani kasetne municije – Oslo, 03.12. 2008. godine, (resorno ministarstvo: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
  b)    Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, (resorno ministarstvo: Ministarstvo pravde BiH);
  c)    Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) – Poboljšanje pristupa financijkim projektima za mala i srednja preduzeća, (resorno ministarstvo: Ministarstvo finansija i trezora BiH);
  d)    Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine Europske investicione banke – Kredit Investiciono-razvojne banke Republike Srpske za mala i srednja preduzeća, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
  e)    Sporazuma o financiranju između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica u vezi sa horizontalnim programom o nuklearnoj sigurnosti i zaštiti od zračenja, u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć u 2008. godini, (resorno ministarstvo: Ministarstvo financija i trezora BiH);
 3. Izvješća i materijali pristigli na Povjerenstvo:
  a)    Izvješće o posjeti ministra vanjskih poslova Palestine dr. Rijada Al Malkija Bosni i Hercegovini 08.04.2010. godine, (materijal MVP-a BiH);
  b)    Zabilješka sa sastanka članova Kolegija Doma naroda, Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog doma i Povjerenstva za vanjsku i trgovinsku politiku, carine promet i veze Doma naroda sa delegacijom Povjerenstva za vanjske poslove Donjeg doma Parlamenta Republike Italije;
  c)    Izvješće o zvaničnoj posjeti predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH, dr Milorada Živkovića, zamjenika predsjedatelja Zastupničkog doma PSBiH, G. Beriza Belkića i zastupnika u Zastupničkom domu PSBiH, G. Vinka Zorića Parlamentu Finske, Helsinki 25. i 26. 03. 2010.;
  d)    Nota Ambasade Republike Irak u Beogradu o saradnji Bosne i Hercegovine i Republike Irak, (materijal MVP-a BiH);
  e)    Zajednički trgovinski komitet između Bosne i Hercegovine i IR Irana, (materijal MVP –a BiH);
 4. Tekuća pitanja